קטגוריה: ווארט 2024

או לחיים הינה מסיבה חגיגית בתחום המשפחה המצומצם המציינת את הסכמת הצדדים של החתן והכלה להשתדך ביניהם. מקור שמה של החגיגה הוא בשפת האידיש. ופירושה הוא 'מילה', והיא נקראת כך על שם התוכן שלה. שהצדדים נותנים את דברם ומחליטים לקיים את החתונה. אצל חסידי חב"ד נושאת המסיבה ברובה אופי של התוועדות. ונהוג לעשות קנין סודר באמצעות הגבהת חפץ על ידי החתן והכלה והוריהם, בנוגע לחתונה. וארט מכונה גם סעודת אירוסין, סעודת קישורי התנאים.