קטגוריה: בן ערובה 2024

בן ערובה 2024, בן ערובה הוא אדם המוחזק בניגוד לרצונו או בשבי. במטרה לסחוט התנהגות מסוימת או תמורה מסוימת ממי שאדם זה יקר ללבו. בן ערובה נלקח בדרך כלל לשם הפעלת לחץ פוליטי או על מנת לקבל כופר נפש תמורת שחרורו. או כחלק מפיגוע מיקוח. לקיחת בן ערובה יוצרת דילמה קשה לשלטונות. האם להיענות לדרישת המחזיקים בו, להציל את חיי החטוף ובכך להסתכן במעשי חטיפה נוספים. או לנסות להכניע את החוטפים.